پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://nerves.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://nerves.lums.ac.ir/images/logo.gif http://nerves.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir كارگاه دانش لينكhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=95549&ctp_id=11&id=26788&sisOp=view2023-05-30 01:12:26كارگاه جستجو در پايگاه اطلاعاتي Sience Directhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=95352&ctp_id=11&id=26655&sisOp=view2023-05-20 16:26:22 ثبت نام يارانه كتابhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=94930&ctp_id=11&id=26394&sisOp=view2023-04-27 23:26:39برگزاري نمايشگاه كتاب تهران1402http://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=94856&ctp_id=11&id=26355&sisOp=view2023-04-24 16:31:02پايش دوره اي از كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=94665&ctp_id=11&id=26256&sisOp=view2023-04-11 09:43:32برگزاري كارگاهhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=94168&ctp_id=11&id=26041&sisOp=view2023-03-07 06:28:18برگزاري كارگاه ارسال و چاپ مقالهhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=94149&ctp_id=11&id=26031&sisOp=view2023-03-06 06:27:37انتشار ليست نويسندگان 5 سال اخيردانشگاه علوم پزشكي لرستان http://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=94075&ctp_id=11&id=25984&sisOp=view2023-03-02 02:50:35انتشار خبرنامه سه ماهه چهارم 1401http://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=94015&ctp_id=11&id=25947&sisOp=view2023-02-27 00:03:22تغيير ساعات كاري كتابخانهhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=93900&ctp_id=11&id=25884&sisOp=view2023-02-20 15:43:27تازه هاي كتاب در كتابخانه اعصاب و روان مهرhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=93764&ctp_id=11&id=25804&sisOp=view2023-02-12 12:04:46برگزاري كارگاه نحوه تكميل سامانه ارزيابي كتابخانه هاhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=93461&ctp_id=11&id=25649&sisOp=view2023-01-28 11:49:45تغيير ساعات كاري كتابخانهhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=93218&ctp_id=11&id=25522&sisOp=view2023-01-15 08:57:39پايش دوره اي از كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=92753&ctp_id=11&id=25272&sisOp=view2022-12-13 18:41:47اهداء جوايز مسابقه كتاب و كتابخوانيhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=92690&ctp_id=11&id=25229&sisOp=view2022-12-07 13:26:30مراسم تقدير از كتابداران دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=92377&ctp_id=11&id=25038&sisOp=view2022-11-20 16:04:31كتاب فهرست داروهاي مرسوم در درمان بيماريهاي مختلف منتشر شد http://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=92255&ctp_id=11&id=24962&sisOp=view2022-11-13 08:16:21برگزاري نمايشگاه كتاب در دانشكده بهداشت و تغذيه http://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=92254&ctp_id=11&id=24961&sisOp=view2022-11-13 07:48:00بخشودگي جريمه ديركرد كتب در هفته كتاب http://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=92234&ctp_id=11&id=24945&sisOp=view2022-11-12 07:16:52ششمين همايش ملي كتابداران و اطلاع رسانان سلامت http://nerves.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=92190&ctp_id=11&id=24908&sisOp=view2022-11-07 14:16:04